Tutkijahotelli Suupohja

 

Suupohjan tutkijahotelli toimii Kauhajoella, Teuvalla, Isojoella ja Karijoella tarjoten tutkijoille ja lopputyötään tekeville opiskelijoille ilmaisen työtilan verkkoyhteyksin sekä työyhteisön, jossa voi keskittyä tutkimuksensa loppuunsaattamiseen.

 

Tutkijahotelli pähkinän kuoressa:

Tutkijahotelli tarjoaa lopputyöntekijälle ilmaiseksi:

  • työtilan verkkoyhteyksin
  • työyhteisön sekä tutkijaverkoston tutkijan tueksi
  • verkostoitumismahdollisuuden alueen yrityksiin ja muihin toimijoihin

Tutkijahotellissa lopputyöntekijä:

  • toimii aktiivisena työyhteisön jäsenenä sekä esittelet esim. blogikirjoituksin tutkimustaan

 

Suupohjan tutkijahotelli on palvelu joka on tarkoitettu yliopistosta tai korkeakoulusta riippumatta tutkijoille, jatko-opiskelijoille ja graduaan tai opinnäytetyötään tekeville perustutkinto-opiskelijoille. Toiminnalla tuetaan työn tekemistä ja tutkimustyöstä tiedottamista tarjoamalla toimivat työtilat ja ”työyhteisön”.  Tutkijahotellissa työskentelevä saa vertaistukea ympäröivästä työyhteisöstä sekä työtilan ja verkkoyhteydet. Suupohjan tutkijahotelli toimii yhteistyössä Etelä-Pohjanmaalla toimivien tutkijahotellien kanssa. (Lista Etelä-Pohjanmaan tutkijahotelleista.) Tutkija voi myös osallistua verkossa Seinäjoen yliopistokeskuksen järjestämiin asiantuntijaluentoihin.

 

Lisätietoja Suupohjan tutkijahotellista:

Pirjo-Leena Ketola
Korkeakouluasiamies, E-P:n maakuntakorkeakoulu
puh. 040 680 7194 , pirjo-leena.ketola@seamk.fi