Haku tutkijahotelliin

Tutkijahotellissa työskentely on maksutonta, mutta edellyttää aktiivista osallistumista Suupohjan tutkijahotellin toimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa omasta tutkimustoiminnasta tiedottamista artikkelin tai blogi-kirjoitusten muodossa sekä osallistumista yhteisiin tapahtumiin, kuitenkin niin että tutkijan vapaa asema säilyy. Tutkijahotellitoimintaa koordinoi projektiryhmä, jossa on edustettuna eri sidosryhmät. Tutkimuspaikkoja jaettaessa projektiryhmä painottaa työntekijän tutkimusaihetta sekä työn kokopäiväisyyttä. Valintavaiheessa ja tutkimuspaikkoja jaettaessa etusijalla ovat tutkimusaiheet, jotka tukevat Suupohjan elinkeinoelämää, kulttuuria tai aluetta. Tutkijahotellin paikka myönnetään puoleksi vuodeksi kerrallaan.

Tutkijahotellin paikkaa haetaan täyttämällä oheinen Hakulomake Suupohjan tutkijahotelliin ja lähettämällä se Suupohjan tutkijahotellin yhteyshenkilölle.

Suupohjan tutkijahotellin yhteyshenkilö:

Pirjo-Leena Ketola
Korkeakouluasiamies
E-P:n maakuntakorkeakoulu
040 680 7194
pirjo-leena.ketola@seamk.fi