Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä SEK

sek suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä

SEK on palveluorganisaatio, jonka tavoitteena on kehittää seutukuntaa tukemalla uuden yritystoiminnan syntymistä ja toimivien yritysten kilpailukyvyn kehittymistä. Kuntayhtymä on perustettu vuonna 1996. Kuntayhtymän omistajakunnat ovat Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnat sekä Kauhajoen ja Kurikan kaupungit.

SEK suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä

SEK:n perustehtävät seudullisena kehittäjänä ovat
– alueen elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen
– yrityspalvelut
– yrityslähtöinen aluekehitys
– maatalousyrittäjien vuosilomien lomitus Suupohjan, Kurikan ja Kristiinankaupungin alueella

SEK:n rooli Suupohjassa on on asioiden alulle panija, tukija, kehittäjä, palvelutehtävien suorittaja ja verkostojen kehittäjä ja koordinoija.

SEK:n visio on, että Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä on vahva, tunnustettu ja osaava alueellinen kehittäjä, joka toimii aluekehitys- ja palvelutehtävissään yrityslähtöisesti ja verkottuneesti. Toimintansa painopistealueilla SEK on asioiden rohkea alullepanija, kansainvälistäjä ja innovatiivinen kumppani.

suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä

SEK tukee alueellisten strategisten klustereiden kilpailukyvyn vahvistumista ja uudistumista. Aluekehitys- ja hanketoiminnassa SEK on aktiivinen verkottaja, ohjelma- ja strategiaosaaja sekä edunvalvoja. SEK synnyttää, rahoittaa ja toteuttaa osaavasti kehittämishankkeita sekä kasvattaa uusia avauksia. Yrityspalveluissa SEK on alueellinen integraattori, joka kokoaa, tarjoaa ja välittää palvelut uusille, toimiville ja sijoittuville yrityksille asiakaslähtöisesti ja lähellä asiakasta. Seudullisen ja yrittäjyysinfran kehittämisessä SEK toimii edunvalvojana, viestien välittäjänä, tarpeiden ennakoijana ja suunnittelukumppanina.

 Ota yhteyttä! SEK.fi>>