Viesti virtaa

Viestintä on strateginen asia. Se tarkoittaa ainakin sitä, että johto on sen kehittämisestä, linjaamisesta ja resurssoinnista vastuussa. Kun jokin asia määritellään strategiseksi, siinä asiassa onnistumisella on keskeinen merkitys koko yhteisön onnistumisen kannalta.

Viestintä on ollut tärkeää niin  kauan,  kun ihmiset ovat yhteistyötä tehneet. Sitä on tarvittu, jotta ymmärrämme toisiamme, muodostamme  käsitteitä ja voimme toimia vuorovaikutuksessa ja yhdessä tavoitteisiin pyrkien. Joku viestinnän ammattilainen määrittelisi tämän varmaan toisin ja paremmin. Vaan en edes katsonut maallikon tietosanakirjan eli Wikipedian määritelmiä, vaan omin sanoin sopersin.

Uuteen merkitykseen toimiva viestintä on noussut teknologian kehityksen myötä, kun informaatiota meille tulvii reaaliaikaisesti eri lähteistä ja  monilla kanavilla 24/7. Nyt toisaalta tärkeää on oikean ja olennaisen tiedon löytäminen, ja toisaalta infovirrasta erottuminen, oman viestin esiin saaminen.  Vuorovaikutteisen viestinnän keinot ovat moninaiset. Samalla viestinnälle asetettavat vaatimukset ovat kasvaneet roimasti; jos et viesti avoimesti ja reaaliaikaisesti, joku tekee sen verkossa puolestasi – oikein tai väärin tiedoin.

Osallisuus on päivän sana. Se on luottamusta, tasa-arvoa ja mahdollisuutta vaikuttaa. Mikään noista kolmesta ei toimi ilman onnistunutta viestintää. Kansalaisilla, kuntalaisilla, asukkailla on suuri valmius ja tarve osallistua – ei ehkä niinkään yhteisön kaikkiin suunnitelmiin ja päätöksiin  – vaan enemmänkin omaa elämänpiiriä koskettaviin ratkaisuihin.

Alueuudistuksen myötä kunnat, seudut ja maakunnat kohtaavat isoja viestinnällisiä haasteita. Muutos on mullistava. Palvelujärjestelmä muuttuu radikaalisti. Syntyy uusia rajapintoja. Hämmennys ja epätietoisuus kalvavat, jos viestintä  ei toimi saumattomasti, vuorovaikutteisesti ja yhdensuuntaisesti.

 

Mikä on viestinnän tila seudullamme?  Kunnat viestivät ahkerasti. Avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen pyritään. Viestintä on osa jokaisen arkista työtä. Meillä on yhteinen hanke, joka kehittää seutuviestintää. Kuntapohjaisilla seudun toimijoilla on viestintätiimi, joka koordinoi Suupohjan viestintää. Toisaalta viestintämme ei ole kovin suunnitelmallista eikä systemaattista. Parannettavaa on varmasti ainakin myös ketteryydessä ja kiinnostavuudessa. Seudun markkinointiviestintä on vähäistä. Käytettävissä olevia resursseja on niukalti, puhutaan sitten osaamisesta, työajasta tai rahasta.

Mikä auttaisi? En tiedä ratkaisua, mutta jos löytäisi edes polun alkupään…  Kissa pöydälle! Eli viestinnän kehittäminen tärkeiden asioiden työlistalle niin seudullisessa johtoryhmässä kuin kuntajohtajatyöryhmässä. Selkeä tuki viestintää kehittäville. Tässä on tärkeässä roolissa yhteinen hankkeemme, jota tulee täysimittaisesti hyödyntää. Resurssipalikoiden uudelleenjärjestely siten, että viestintä saa kohtuudella tarvitsemansa. Uutta rahaa ei näet ole oikein varaa laittaa peliin. Linjaukset viestinnän kehittämisestä tuleville vuosille. Näin kun Elinvoimainen #Suupohja viestii –hanke  päättyy, meillä olisi rakennettuna jotain kestävää yhteistyön, osallisuuden ja elinvoimaisuuden hyväksi.

 

Veli Nummela
Kunnanjohtaja
Teuvan kunta
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *