Elinvoimaa ja yhtenäisyyttä Suupohjaan

Suupohjan seutujohto piti kokoustaan viime maanantaina. Seutujohto muodostuu valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajista ja kuntajohtajista. Lisäksi mukana on SEK:in ja SAI:n johtajat. Kokouksessamme esiteltiin aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n laatimaa seutumme elinvoima-analyysiä ja elinkeinotoimen organisoitumista. Tähän viimeksi mainitsemaani en nyt puutu vaan käyn läpi elinvoima-analyysiä. Selvitykset perustuvat alueellisen asemaan, kehitykseen ja väestökehitykseen. Seutukuntaamme verrattiin edellä mainittujen osa-alueiden osalta kuuteen muuhun seutuun. Selvitykset pohjautuvat vuosien 2008-2017 välisenä aikana tapahtuneisiin muutoksiin.

Väestökehityksen eli asukasluvun osalta tarkasteluväli on ollut seudullamme huolestuttava. Väestön vähentyminen on ollut ns. haitallisen rajan ylittävää vuodesta 2013 alkaen, eli olemme menettäneet väestöä seutuna yli yhden prosentin vuotta kohden. Muuttotappiomme kohdistuu erityisesti nuoriin 15-24 vuotiaisiin, jotka lähtevät alueeltamme pois opiskelemaan. Toiseksi suurin ikäryhmä ovat 25-34 vuotiaat, jotka lähtevät yleensä työn perässä.

Toinen huolestuttava kehitystrendi on seudun työpaikkojen vähentyminen. Vuosien 2008-2015 välillä menetimme noin 1100 työpaikkaa. Erityisen pahat vuodet olivat 2009 ja 2013, joiden aikana vähennystä oli lähes 700 työpaikkaa. Työpaikkojen vähentyminen lisäksi myös yritysten määrä väheni.

Positiivista on ollut se, että seutumme arvonlisäys on noussut ja saavuttanut nousukehityksessään maan keskiarvon ja kehittyy sen mukaan. Lisäksi yrityskantamme ylittää suhteessa väestöpohjaan selvästi maan keskiarvon ja kuuluu maassamme parhaimpaan viidennekseen.

Sote-uudistuksen myötä elinvoima ja sen kehittäminen tulee olemaan tärkeä osa kuntien tehtäväkenttää. Alueen sisäiseen elinvoimaan vaikuttaa merkittävästi henkinen ilmasto, asenneilmapiiri ja yleinen mentaliteetti. Niiden kehittämisessä meillä on paljon tehtävää. Julkinen ja yleinen puhe seudustamme tulee olla ylpeämpää vähättelyn sijasta, sen tulee olla rakentavaa eikä nakertavaa ja yhteisöllisyyttä tulee korostaa. Lisäksi ilmapiiri pitää saada kannustavammaksi ja uutta luovaksi.

Seutumme kehittämiseen tulee saada lisää sisäistä eheyttä. Meidän tulee kyetä paremmin sopimaan ja edistämään yhteisiä tavoitteita. Lisäksi meillä pitää olla parempi kyky reagoida muutoksiin ja tehdä nopeammin päätöksiä. Alueemme sisäiseen elinvoimaan liittyvät ratkaisut ovat meistä itsestä kiinni ja siitä teemmekö oikeita aluettamme koskevia valintoja.

Sote-uudistus on yksi koetinkivi yhtenäisten päätösten osalta. Jokaista seutumme kuntaa ovat lähestyneet useat kansalliset tai kansainvälisen omistustaustan omaavat yksityiset yritykset tarkoituksenaan hankkia palveluasumista itselleen. Salaisuus ei liene se, että Teuva on neuvotellut Esperin kanssa kyseisiä palveluja tarjoavien kiinteistöjen vuokraamisesta. Heidän tarjouksensa on epäilemättä houkutteleva. Mutta muistetaanko tässä huumassa sitä, että sote-palvelujen, ja esimerkiksi palveluasumisen hankinta on seudun yhteisen yhteistoimintalautakunnan tilauksesta kiinni. Asiasta on sovittu kaikkien kuntien hyväksymässä yhteistoimintasopimuksessa.

Kuten tiedämme, kunnat omistavat palveluja tarvitsevat tilat. Eli kunnat voivat vuokrata tilojansa kenelle haluavat. Nykyisten toimintojen irtisanominen etenee omaa reittiään ja nyt irtisanottu tila on uudella omistajalla 1.1.2020. Eli sen jälkeen toiminta, esimerkiksi palveluasuminen, voi olla uudella toimijalla, mutta vain jos yhteistoimintalautakunta niin päättää.

Aikanaan kun Suupohjan peruspalveluiden liikelaitos perustettiin sen palvelujen ja toiminnan keskeinen näkemys oli, että seudulla pysytään yhtenäisenä ja sen mahdollistamaksi sovittiin, ettei yhdelläkään kunnalla ole itsenäisiin toimintaa koskeviin päätöksiin mahdollisuutta ilman yhteisissä toimielimissä tehtäviä päätöksiä.

Lasse Hautala Kauhajoen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kansanedustaja

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *