Materiaalinkäsittelyjärjestelmät ja metalliteollisuus

Logistia Klusteri

muodostuu noin 70 yrityksestä; järjestelmien toimittajista, kone- ja laitevalmistajista, komponenttivalmistajista sekä alihankkijoista ja sunnitteluyrityksistä. Yrityksissä työskentelee yhteensä noin tuhat henkilöä.
Logistia on myös teknologiakeskus Kauhajoella, jossa toimii myös  elinkeinoelämän tarpeista lähtevä koulutus-, tutkimus- ja tuotekehitysverkosto Logistia-Instituutti. Toimialaa myös kehitetään Kauhajoelta käsin: täällä toimii logististen järjestelmien professuuri, jota hoitaa Vaasan Yliopistosta professori, tri Petri Helo.

Alueella koulutetaan metallimiehiä ja asentajia mm. Suupohjan Ammatti-instituutissa. Suunnittelijoita, projektipäälliköitä, supervisoreita ym. koulutetaan lähellä  niin Vaasan kuin Seinäjoen ammattikorkeakouluissa.

Alan yrityksiä ovat mm. Pesmel, Kometos, Pinomatic, Nordautomation, Sulbana, Amipac Done Logistics, Teamvesmes, Finkomec, Loumetal, Forsfood, Suupohjan teollisuusautomaatio. Metalliyrityksistä mainittakoon prosessilaitteita valmistava Teuvalla sijaitsevan Viafin West Welding sekä Ossin Metalli, Björn Steel ja  Relicomp.

 

Pesmelin korkeavarastoratkaisu
Pesmelin korkeavarastoratkaisu

Lue lisää alueen klustereista ja selaa vapaita toimitiloja täältä:

Elintarviketeollisuus ja alkutuotanto
Asumisteollisuus
Bio- ja uusiutuva energia
Suurimmat työnantajat
Toimitilapörssi