Kauhajoen Säkkijärven kunnostaminen

Säkkijärven kalastusseura tiedottaa:

23.4.2015
Säkkijärven kunnostus edennyt suunnitellusti

Säkkijärven kunnostustyöt ovat edenneet suunnitellusti, laajimpien maansiirtotöiden ajoittuessa helmikuulle jolloin myös talven lauhat kelit olivat suotuisimmat ruoppauksille. ELY:n helmikuussa eri tiedotusvälineissä julkaiseman virallisen tiedotteen mukaiset työt patoalueella saatiin tehdyksi hyvissä olosuhteissa ja myöskin rannanomistajien aktiivisesti omilla rannoillaan tekemiä ruoppauksia voitiin suurimmalta osin tehdä lähes kuivakaivuna. Viimeistely- ja maisemointitöitä jatketaan sulan maan aikana niin patoalueella kuin varmasti muuallakin ja on hyvä huomata, että ruoppausmassoja tulisi suojata niin, että huuhtoutuminen veteen estyy.

Lauhasta talvesta oli töiden toteuttamisen kannalta varmasti hyötyäkin, varsinkin, kun järven pohja on kestänyt koneilla liikkumisen lähes poikkeuksetta kaikkialla. Haittapuolena voi pitää talven lyhyttä kestoa, jonka myötä paras aika töiden toteuttamiselle jäi kohtalaisen lyhyeksi. Maaliskuun lopun ja huhtikuun alun sateet ovat saaneet järven vedenpinnan nousuun ja riippuen kevään ja alkukesän säistä jää nähtäväksi milloin järviallas lopulta kokonaisuudessaan täyttyy.

Kokoamme yhteenvetoa omilla rannoilla tehtyjen töiden kustannuksista, toimittaaksemme tiedot edelleen ELYyn omarahoitusosuuden kattamiseksi. Eli kopion urakoitsijoiden laskuista tai maksukuiteista toivotaan lähetettäväksi mahdollisimman pian postitse osoitteeseen Säkkijärven kalastusseura ry/Vesa Hietalahti Nummijärventie 452 61910 Nummijärvi tai skannattuna sähköpostiin vesa.hietalahti@ssvnet.fi ja talkoopäiväkirjat järven kunnostukseen liittyvistä itse tehdyistä töistä postitse alkuperäisinä allekirjoituksin varustettuna em. osoitteeseen.

Talkoopäiväkirja mahdollista tulostaa sivustolta suupohja.fi/suupohja tai tarvittaessa yhteysallekirjoittaneeseen.

Verrattuna kunnostushankkeen vuosia kestäneeseen valmisteluun, käytännön kunnostustoimien toteutus on sujunut melko nopealla aikataululla ja olosuhteet kaivutöille olivat parhaimmillaan parin kuukauden ajan tammi- maaliskuussa. Toistaiseksi asiat ovat sujuneet jotakuinkin suunnitellusti ja kärsivällisesti odotellaan järvialtaan täyttymistä. Veden noustessa, rantoihin saattaa ajautua ainakin irtonaisia lumpeen juuria, joita on hyvä nostaa kuiville mikäli niitä ilmaantuu. Ja kunnostukseen liittyvissä mieltä askarruttavissa kysymyksissä voi edelleen soitella allekirjoittaneelle numeroon 0400661273.

Yhteistyöterveisin,
Säkkijärven kalastusseuran puolesta,
Vesa Hietalahti

Yhteistyössä:

ELY_logo_kaksikielinen_jpg_RGB_varit

llky

KJR (1) (2)

KAUHAJOEN OSAKASKUNTA

SÄKKIJÄRVEN KALASTUSSEURA

—-

RANTOJEN KUNNOSTUS LUPA ALOITTAA!

Säkkijärven pinta jatkaa hiljalleen laskuaan, sään ollessa suotuisa, tavoitekorkeuteen päästäneen lähiaikoina.

Ensimmäiset talkoot Säkkijärven kunnostamiseen liittyen pidettiin Säkkijoen suulla 11.10.2014, patoaluetta oli raivaamassa parisenkymmentä innokasta.

006Torstaina 23.10.2014 myös ELY:n työnjohto kävi paikalla toteamassa tehdyn työn tulokset ja ANTOI LUVAN ALOITTAA OMIEN RANTOJEN KUNNOSTUKSET myös kaivutöiden osalta. Muistakaahan ilmoitella kunnostustöiden tekemisestä jäljempänä oleviin numeroihin ja korostetaan vielä, että laitattehan tunnit ylös ja urakoitsijoiden laskut talteen.

Säkkijärven kunnostaminen (Nro 251/2010/4 Dnro ESAVI/226/04.09/2010)

säkkijärvi

Säkkijärven kunnostaminen on edennyt toteutusvaiheeseensa, kunnostamisesta on tehty sopimus Ely- keskuksen kanssa ja vedenpintaa on lupaehtojen ja Säkkijärven kalastusseuran vuosikokouksessa(2013) aiemmin sovitun aikataulun mukaisesti alettu hiljalleen laskea ja veden korkeuden on arveltu laskevan tavoitekorkeuteensa noin kahden kuukauden kuluessa.

Em. tarkoittaa, että mahdolliset rantojen ruoppaukset voidaan aloittaa vasta, kun vesi on laskenut halutulle tasolle ts. marraskuun alun tienoilla, seuratkaa ilmoittelua, mitä on sovittu hoidettavaksi paperi-ilmoituksilla mökkiteiden varsilla sekä nyt myöskin internetissä suupohja.fi- sivustolla. –Pyritään järjestämään myös pysyvämmät ilmoitustaulut ainakin Säkkiharjuun Korkeakankaantien varteen ja mahdollisesti Mantilanmäkeen Salomäentien varteen.

Hankkeen toteutumisen kannalta on erittäin tärkeää, että ilmoitatte omien rantojen kunnostamisesta Säkkijärven kalastusseuralle, joka hanketta koordinoi, jäljempänä mainituille henkilöille. Ja yhtä tärkeää, että merkitsette ylös tekemänne työn ja siihen käytetyn ajan.

Hankkeen kuluiksi hyväksytään omana työnä toteutetut kunnostustoimet seuraavasti:

miestyötunti 10 euroa/h, konetyötunti 30 euroa/h. Jos rannanomistaja teettää työtä urakoitsijalla tai ajattaa esim. hiekkaa rannalleen, laskutuskulua voidaan käyttää hankkeen omarahoituosuuden täyttämiseen eli kopio maksukuitista talteen ja liitetään yhdessä tuntikirjanpidon kanssa hankkeeseen.

 Talkoolomake.säkkijärvi
Klikkaa kaavaketta niin se aukeaa uuteen välilehteen. Voit tulostaa kaavakkeen sieltä.

Sopimuksen mukaan työt tulee saattaa loppuun heinäkuun alkuun 2015 mennessä, pohjapato Säkkijoen suulle uusitaan Ely:n toimesta kevättalven 2015 aikana ja järvi alkaa jälleen täyttyä ensikevään sulamisvesillä.

Töiden toteutuksen aikana tullaan järjestämään yhteisiä talkoita ainakin patoalueen raivauksen yhteydessä sekä myöhemmin tarkkailusuunnitelman mukaisessa koeverkkokalastuksessa, talkoilla myöskin katetaan hankkeen omarahoitusosuutta ja siksi toivotaan runsasta osallistumista yhteisen ponnistuksen hyväksi. Talkoista ilmoitetaan myöskin tienvarsi-ilmoituksilla sekä internetissä ja toivotaan, että ”viidakkorumpu” myös tavoittaisi mahdollisimman monet kiinteistönomistajat.

Talkootyökaavakkeen voi tulostaa itselleen myös TÄÄLTÄ.

Hankkeen etenemisestä saa lisätietoja ja omien rantojen kunnostamisista voi ilmoitella seuraaville henkilöille:

Harri Kaunisto, siht. kalastusseura 0405638995

Vesa Hietalahti, pj. kalastusseura 0400661273

Säkkijärven kalastusseuran puolesta hyvää syksyä toivotellen ja järven kunnostukselle suotuisia kelejä toivoen, Vesa Hietalahti

säkkikjärvi Hanketta rahoittavat: Ely-keskus, Kyrönjokirahasto, Kauhajoen osakaskunta, Säkkijärven kalastusseura ry.