Bio- ja uusiutuva energia

Energiaomavarainen Suupohja –tuulivoimaa ja bioenergialaitevalmistusta

Energiatehokkuudella ja uusiutuvien energialähteiden tehokkaalla hyödyntämisellä on yhä suurempi merkitys teollisuusmaiden kilpailukyvyn turvaamisen ja ympäristön hyvinvoinnin kannalta. Suupohjan alue tavoittelee energiaomavaraisuutta ja haluaa olla mallialue innovatiivisesta uusiutuvaenergia ja bioenergian hyödyntämisestä. Tämä tarjoaa tulevaisuuden mahdollisuuksia tämän alan yrityksille.

2013-12-05-2032

Energia-ala on tulevaisuuden kasvuala!

Alueella toimii mm. tuulivoimaloita toteuttava Lagerwey Finland Oy sekä bioenergialaitteita  valmistavat Säätötuli Oy,  Biofire Oy, Teamvesmes Oy , Datasteel Oy, Nordautomation Oy, Helppo Lämpö Oy sekä edistyksellistä jätehuoltoa kahdeksan kunnan alueella harjoittava Botniarosk Oy, jonka jätekäsittelyasema toimii Teuvalla.

Alue tekee tiivistä yhteistyötä Vaasan yliopiston, Vaasan Energia Instituutin (VEI), Levon Instituutin sekä Seinäjoen Ammattikorkeakoulun kanssa. Metalliosaajia ja asentajia, myös tuulivoimaloihin,  kouluttaa omalla alueella Suupohjan ammatti-instituutti

Seudun energiatehokkuutta vauhdittaa  hankesuunnittelija Paavo Laaksonen p. 040 653 1913 elinkeinoasiamies Pekka Soini p. 040 6614642 Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymästä.

Lue lisää muista seudun klustereista ja yrityksistä sekä selaa vapaita toimitiloja täältä:

Elintarviketeollisuus ja alkutuotanto
Asumisteollisuus
Materiaalinkäsittelyjärjestelmät ja metalliteollisuus
Suurimmat työnantajat
Toimitilapörssi