Yhteistyöllä rikkautta maahanmuuttajatyöhön

Kansainvälisyyskeskus INKA pyrkii edistämään maahanmuuttajien kotoutumista monipuolisten palveluidensa ja järjestämiensä tapahtumien kautta.
Kotouttamistyössä on tärkeää pystyä integroimaan maahanmuuttajat alueeseen ja yhteen kantaväestön kanssa. Käytännön työssä on huomattu, että maahanmuuttajatapahtumiin osallistuvat pääosin vain maahanmuuttajat itse. Hedelmällisintä onkin järjestää tapahtumia yhteistyökumppaneiden kanssa, jolloin tapahtumiin saadaan osallistumaan myös muuta paikallista väestöä. Näin saadaan edistettyä luonnollista kanssakäymistä eri kulttuurien välillä.
Syksyn aikana on tehty yhteistyötä useiden kumppaneiden kanssa ja näin on saatu lisää resursseja esim. tilavuokria tai esiintymismaksuja jakamaan ja tilaisuuksia markkinoimaan.

Lue lisää tästä liitteestä: Kansainvälisyyskeskus INKA

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page