Ajankohtaista peruspalveluliikelaitoskuntayhtymästä

Toimimme suupohjalaisten parhaaksi hyvällä yhteistyöllä ja positiivisella asenteella!

Teuvan hammashoitola valmistuu
Teuvan hammashoitolan tilat Teuvan terveyskeskuksen yhteyteen valmistuvat vuodenvaihteessa.  Uudessa hammashoitolassa on tilat kolmelle hammaslääkärille, suuhygienistille ja hoitajalle sekä hammasteknikolle, mikä parantaa palvelujen saatavuutta.  Palvelujen tarve erityisesti aikuishammashoidon osalta on suuri koko LLKY:n alueella.

Sivulle2_LLKY_kuvaFysioterapeutin suoravastaanottotoiminta alkaa LLKY:ssä syksyn 2015 aikana. Kriteerit täyttävät (mm. yli 18 –vuotias, ei neurologisia oireita) alaselkäkipuiset asiakkaat voidaan hoidon  tarpeen arvioinnin perusteella ohjata fysioterapeutin vastaanotolle lääkärin vastaanoton sijaan.

Yhteispäivystyksen tietoisku
Suupohjan yhteispäivystys toimii vuoden jokaisena päivänä kello 8-22. Lääkärillä kävijöitä on keskimäärin 550 – 600 potilasta / viikko. Lisäksi päivystävät sairaanhoitajat hoitavat infektioita, haavoja ja muita  akuuttiasioita.
Akuuttipuhelimeen tulee viikossa noin 552 soittoa, näistä osa johtaa käyntiin ja osa
ongelmista ratkeaa puhelinneuvonnalla.

Kysely kertoi tyytyväisistä asiakkaista
LLKY:ssä järjestettiin vuoden 2014 lopussa asiakaskyselyjä, joiden tarkoituksena oli selvittää kotihoidon asiakkaiden, omaishoitajien, palveluasumisen ja osastojen asiakkaiden sekä heidän omaistensa tyytyväisyyttä LLKY:n palveluihin ja henkilökuntaan. Palveluihin oltiin yleisesti tyytyväisiä ja henkilökuntaa pidettiin ystävällisenä ja luotettavana.

Kotihoito asiakkaiden mielestä:
kotihoito toimii hyvin tai erittäin hyvin.
–    palvelut tukevat asumista ja luovat turvallisuudentunnetta.
–     omatoimisuutta on tuettu paremmin kuin aikaisemmin.

Omaishoito omaishoitajien mielestä:
–    omaishoidon palvelut on hoidettu hyvin tai erittäin hyvin.
–    kotihoidon palvelut tukevat hyvin kotona asumista ja omaishoitoa.
–    yhteydensaanti kotihoidon henkilökuntaan onnistuu hyvin.

Palveluasuminen asiakkaiden mielestä:
–    palveluihin ollaan suhteellisen tyytyväisiä.
–    palvelukodissa viihdytään hyvin.

Palveluasuminen omaisten mielestä:
–    nykyinen palveluasumisyksikkö soveltuu hyvin omaisen asuinpaikaksi, se on turvallinen paikka asua ja omainen viihtyy siellä hyvin tai erittäin hyvin.
–    tiloihin ja siisteyteen ollaan tyytyväisiä, samoin hygienian hoitamiseen ja ruokailusta huolehtimiseen.
–    Suurin osa vastaajista vierailee omaisensa luona viikoittain ja palvelukodin arkipäivää tunnetaan pääosin hyvin tai kohtalaisesti.
–    henkilökunnan ystävällisyys ja ammattitaito koetaan hyväksi, ollaan tyytyväisiä myös henkilökunnalta saatuun kohteluun.

Osastot potilaiden mielestä:
–    osastolla oloaikana suurin osa vastanneista koki olonsa turvalliseksi.
–    oltiin tyytyväisiä saatuun hoitoon sekä henkilökunnan ammattitaitoon.
potilaat oli otettu hyvin vastaan osastolla. Osastot omaisten mielestä:
–    omaisista suurin osa vieraili osastolla vähintään viikoittain.
–    henkilökunnan ystävällisyyteen ja ammattitaitoon ollaan tyytyväisiä.
–    Osastoja pidettiin turvallisina hoitopaikkoina ja osastojen tilat ovat siistit ja potilaiden tarpeisiin sopivat.
–    oltiin tyytyväisiä omaisen hygieniasta ja ruokailusta huolehtimisesta.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page